inschrijven

inschrijfformulier Corona-proof wandel 2 daagse

  • Algemene voorwaarden
    Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Deelne(e)m(st)er is verplicht om zich te houden aan de gestelde eisen en regels t.a.v. de Coronaregels en gestelde regels door de organisatie. Deelne(e)m(st)er houdt zich aan de verkeersregels. Deelne(e)m(st)er kan de organisatie niet aansprakelijk stellen voor enig letsel opgelopen tijdens de wandeling.
  • Prijs: 12,00 €